Montaj

Binanızın en önemli temsilcisi olan asansörünüz, binanız ve kişisel tercihlerinizle ilgili çok şey anlatır.

Bunun bilincinde olan Küre Asansör en son kural ve direktiflere göre yapılmış şık bir kabin dizaynı ile çağrı düğmeleri ve gösterge panellerine kadar bütün aksesuar çeşitlerini size en uygun koşullarda temin ederek sunmaktadır.

Kullanılan malzemelerin kalitesi ne olursa olsun asansör, montajı dikkatli yapılmadığı takdirde kısa bir süre içinde görevini aksatan verimsiz bir sistem durumuna düşmekten kurtulamayacağını unutmayın.

Sık sık ortaya çıkan ve temelde montaj hatalarından kaynaklanan arızaları tespit etmek, onarmak kullanıcı için de, imalatı yapan firmalar için de maddi ve manevi açıdan kronik bir yük haline gelir. Hâlbuki iyi etüt edilmiş, doğru projelendirilmiş ve itinayla monte edilmiş bir asansörün periyodik bakımları da zamanında yapıldığı takdirde düzgün çalışmaması için hiçbir sebep yoktur.

MONTAJINI YAPTIĞIMIZ ASANSÖR TİPLERİ:

• Şahıs Asansörleri

• Hidrolik Asansörler

• Panaromik Asansörler

• Makine Dairesiz Asansörler

• Yük Asansörleri

• Araç Asansörleri

• Sedye Ve Özürlü Asansörleri

• Villa Asansörleri

• Yemek (Monşarj Asansörler) Asansörleri

Küre Asansör müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini analiz edip, eğitilmiş personelimizin katılımıyla, kaynaklarımızı verimli kullanıp, sistemimizi ve ürünlerimizi gözden geçirip, sürekli iyileştirmeyi sağlayarak; güvenliği, konforu ve estetiği ile size özel tasarımlar sunmak kuruluşumuzun temel politikasıdır. Mevcut ve yeni kurulacak sanayi ve ticari işletmeler ile konutların ihtiyaçlarının, öncelikle ve özellikle mühendislik bilgi, beceri ve desteği temeline oturtulmuş yüksek kaliteli ve uygun maliyetli hizmeti, uygun kâr ve süreklilik prensipleri çerçevesinde ve zamanında sunarak çözüm getirmek firmamızın temel misyonudur.

Tasarım girdilerinin belirlenmesi ile asansör montaj planı hazırlanır.

MONTAJ PLANI ;

• Tasarım Girdileri;

• Kuyu ölçüleri

• Müşterinin beyan ettiği veya karşılıklı kararlaştırılan malzeme özellikleri

• Yasal zorunluluklar

(95/16/AT Asansör Direktifi, EN 81 – 1 ve EN 81 – 2)

Tasarım girdileri Röleve Alma, Teklif ve Sözleşme kayıtlarında belirlenir. Ürün tasarımı her montaj işlemi için ayrı ayrı tasarlanır ve montaj işlemi ile tasarım işlemi bir bütün halinde gerçekleştirilir. Montaj işlemleri için tahmini maliyet, tasarım konusu ürünün temel girdileri ve benzeri özellikler Müşteri ile ilişkiler Prosedürü’nde kayıtlar ile belirlenir. Tasarım girdileri eğer yasal gerekliliklerini karşılamaktan uzak ise, Risk Analizi Prosedürü’ne göre tasarın girdileri tekrar gözden geçirilir. Tasarım girdilerinin teknik özellikleri ve/veya Belgelendirme Kuruluşu, malzeme ve estetik özellikleri müşteri firma tarafından belirlenip onaylanması ile montaj planı hazırlanır.